Tuinieren voor beginners

De grond of bodem biedt de plant houvast en bevat voedingsstoffen. De voedingstoffen komen beschikbaar als het bodemleven (micro organismen) zich goed kan ontwikkelen. Er moet lucht in de bodem zitten, de zuurgraad (pH) moet goed zijn en de grond moet vochtig zijn (niet te droog en niet te nat). Door te spitten komt er lucht in de bodem en kan je mest (voedingsstoffen) onderspitten. De hoeveelheid voedingsstoffen die de bodem kan bevatten hangt van de grondsoort af. Is het klei-, leem- of zandgrond.

De tuinder zorgt voor de planten. Hij of zij verdeelt de mest (voeding of nutriënten) en beschermt de planten tegen onkruid en ongedierte. De mest wordt niet eerlijk verdeeld. De kolen krijgen veel (de helft), de aardappelen en de sla- en wortelgewassen genoeg ( een derde) en de erwten en bonen krijgen iets (een zesde). Kolen maken veel blad en hebben daarom veel stikstof (mest) nodig. Prei is een sla-gewas, maar maakt wel veel blad.

Hoeveelheid mest: Een kubieke meter stalmest op 100 m2 (1 are) is een gemiddelde bemesting. In stalmest zit veel stikstof, wat fosfor en bijna geen kalium. In de grond zit genoeg fosfor, maar kalium voegen we toe door patentkali te strooien.

Groepen waarin we de planten indelen

  1. Kolen. “De veelvraten.” Rode, witte en groene kool. Radijs is een kool.
  2. Aardappelen. “De goede eters.” Aardappelen en tomaten. Geef ze ook kalium.
  3. Sla- en wortelgewassen. “Ook goede eters.” O.a. sla, andijvie, wortels, bieten , prei.
  4. Bonen. De tevredenen. Dit zijn de erwten en bonen.

De tuinder deelt de tuin in vieren. Op één deel komt één groep planten te staan. Het volgende jaar verschuiven alle groepen naar een ander deel. Vaste planten zoals rabarber en aardbeien verschuiven ook, maar niet ieder jaar. Dit is wisselteelt. De schadelijke micro-organismen krijgen ieder jaar met een ander soort planten te maken en daardoor is hun invloed kleiner.

De tuinder haalt het onkruid weg door spitten of schoffelen of wieden. Onkruid is een concurrent van de planten. Konijnen, duiven, muizen, rupsen en maden willen ook van de planten eten. Vangt deze concurrenten en beschermt daarmee je planten.

Praktische tips

De veelvraten.

Aardappelen en tomaten zijn nachtschaden. Ze zijn gevoelig voor de aardappelziekte (phytophtora). Aardappelen zijn eigenlijk de wortels en daarom moeten die extra kalium hebben. Patentkali: een ¼ kilo per 10 m2.

Tip tegen de aardappelziekte: 1. Poot alleen vroege aardappelen. 2. Poot aardappelen die minder gevoelig zijn voor de aardappelziekte. 3. Spuit tegen de aardappelziekte. 4. Houd het blad van de tomatenplanten droog door de tomaten onder een afdak te planten.

Aardappelen

Aardappelen en tomaten zijn nachtschaden. Ze zijn gevoelig voor de aardappelziekte (phytophtora). Aardappelen zijn eigenlijk de wortels en daarom moeten die extra kalium hebben. Patentkali: een ¼ kilo per 10 m2.

Tip tegen de aardappelziekte: 1. Poot alleen vroege aardappelen. 2. Poot aardappelen die minder gevoelig zijn voor de aardappelziekte. 3. Spuit tegen de aardappelziekte. 4. Houd het blad van de tomatenplanten droog door de tomaten onder een afdak te planten.

Sla- en wortelgewassen

Dit zijn een aantal verschillende groentes.

Deze groentes zaai je zelf of koop je als potplantjes. Je kunt binnenshuis zaaien en later buiten uitplanten. Maar bedenkt, dat het in huis te warm en te donker is voor groenteplanten. Koop de eerste plantjes in maart. Zaai in maart binnenshuis en zet de kleine plantjes in april onder plastic of glas buiten. Koop iedere 3 weken 4 tot 6 plantjes (sla, andijvie). Na 6 weken kan je sla (andijvie) eten. Huismussen eten graag verse slablaadjes. Zet de plantjes onder vogelnet. Onder gaatjesplastic groeien de plantjes ook en het is er warmer onder.

Bieten en snijbiet

zaai je en dat gaat altijd goed. Je kan ook bietenplantjes kopen.

Wortels

hebben last van de wortelvlieg. De maden vreten gangen in de wortels. Dit kan je wegsnijden. Wortels zijn wortels en daarom krijgen deze planten extra kalium.

Tip tegen wortelvlieg: Teelt wortels onder insectengaas.

Prei, uien, sjalot

Ook deze groentes hebben last van vliegen. Koop plantuitjes en plantsjalotten, want zaaien van ervan vraag veel kennis. Prei is een plant die langzaam groeit.

Tip tegen prei- en uienvlieg: Teelt ze onder insectengaas

Bonen en erwten

Erwten, peulen en kapucijners kan je vroeg leggen. Je kan ze al in februari leggen. Huismussen vinden de blaadjes van de peulen erg lekker. Duiven en huismussen vinden de erwten erg lekker. Dus teelt deze planten onder een vogelnet. Oogst de erwten en kapucijners als ze dik en groen zijn. Ze zijn dan lekker, zelf iets zoet. Daarna worden ze licht-bruin, minder zoet en iets melig.

Tuinbonen

kan je thuis voortrekken. Leg ze begin maart in een bak met tuingrond. Als ze 5 centimeter zijn, poot je ze in de tuin. Tuinbonen hebben last van de zwarte bonenluis.

Tip: Haal de top uit de tuinboon.Topt de plant als er vijf trossen bloemen aan één stengel zitten of als de zwarte bonenluis verschijnt.

Stok- en stambonen leg je niet voor midden mei. Deze bonen houden van warmte. Je kan half april een rijtje bonen leggen onder gaatjes-plastic. Als het weer mee zit, dan kan je vroeg enkele maaltjes verse bonen eten.

Ieder tuint op zijn manier

Er zijn veel fabels over tuinieren en het internet staat er vol van.

Geniet van je tuin. Kijk hoe de planten groeien en eet met smaak verse groenten.

Spitten is de bodem los maken, zodat er lucht in de bodem komt.

Spitten is zwaar werk. Je kunt je tuin laten ploegen of vrezen. Je kunt cultiveren, of een Grelinette1 gebruiken.

Als de grond los is en loop je op paden en niet op de bedden. Je kunt dan ook met een cultivator werken. Maar wil je mest of compost in de grond werken, dan moet je ploegen, vrezen of spitten.

Schoffelen is de snelste manier om van onkruid af te komen en de bovengrond luchtig te houden. Onkruid is een concurrent van de planten. Als je alles op rijen zaait en plant dan kan je met een schoffel het onkruid los maken. Je hebt snel een bed geschoffeld. Door regen spoelt de bovenste laag van de bodem dicht en door te schoffelen wordt de dichte laag opengebroken.

Maakt de bedden zaai klaar en laat het bed veertien dagen liggen. Schoffelt het bed enkele keren ook al zie je nog geen onkruid. Onkruid, dat net ontkiemt is, komt los te liggen en gaat dood.

Wordt het onkruid groter, dan moet je wieden en in het ergste geval zal onder spitten.  Kweek en zevenblad moet je uitrieken, omdat het een wortelstok heeft. Die wortelstok moet je uit de grond halen en niet op de composthoop gooien.

Planten beschermen

Grote en kleine dieren eten planten en de schadelijke micro-organismen tasten de planten aan. Je kunt de plant sterk maken, afschermen of je gebruik vergif.

Met gaas en netten bereik je veel. Je vermindert het aantal luizen en de witte vlieg op koolplanten door iedere week met schoon water te spuiten.

Men beweert, dat de éne plant de andere plant beschermt. Het voorbeeld is, dat uien de wortels beschermen tegen de wortelvlieg.

Slakken kan je doden met slakkenkorrels. Je kunt ze ook vangen met bier en ze vernietigen. Ze gaan in het bier en verdrinken. Je kunt ook een tegel in de tuin leggen, die iets van de grond afligt. De slakken gaan er overdag onder zitten en je kunt ze vangen.

© Copyright - Volkstuinenzalkerdijk